Geen PGR's in de producten van Gen1:11

PGR’s staat voor de afkorting voor Plant Growth Regulator. Dit kunnen zowel chemische als natuurlijke regulatoren zijn. Echter wordt er over het algemeen chemische PGR’s bedoeld als het over PGR’s gaat. Natuurlijke PGR’s worden vaak aangeduid als Biostimulanten. Dit zijn meestal extracties die natuurlijke elementen bevatten, waaronder natuurlijke PGR’s. Gen1:11 maakt uitsluiten gebruik van Biostimulanten die organische PGR’s bevatten.

 Gen1:11 is 100% vrij van PGR’s

Chemische PGR's in plantenvoeding

Synthetische of chemische groeiregulatoren voor planten (PGR’s) zijn stoffen die de groei en ontwikkeling van planten kunnen beïnvloeden. In de tuinbouw, kunnen PGR’s worden gebruikt om specifieke doelen te bereiken. Het is echter belangrijk om te weten dat het gebruik van PGR’s in de teelt van producten voor consumptie een controversieel onderwerp kan zijn en dat de regelgeving omtrent het gebruik ervan per locatie kan verschillen. Daarnaast kan onjuist gebruik van PGR’s negatieve effecten hebben op het eindproduct en mogelijk gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bekende PGR’s zijn o.a. auxins, gibberellins, cytokinins. Ook wel planthormonen genoemd. Het gebruik van (chemische) PGR’s wordt gelukkig steeds meer aan banden gelegd en het gebruik is inmiddels al op veel plekken verboden

Biostimulanten van natuurlijke oorsprong

Biostimulanten (met natuurlijke pgr’s) zijn niet verboden en verbeteren de algehele fysiologische functies van de plant, wat de gezondheid en veerkracht bevordert. Het zijn op zichzelf geen meststoffen, omdat ze meestal geen essentiële voedingsstoffen leveren zoals stikstof, fosfor of kalium. In plaats daarvan werken biostimulanten via verschillende mechanismen om het gebruik van voedingsstoffen, de stresstolerantie en de algehele plantenprestaties te verbeteren.

Biostimulanten vullen meststoffen aan.  Het is geen vervanging voor essentiële voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor, kalium, calcium, magnesium of fosfor. Kwekers integreren biostimulanten steeds vaker in hun bestaande bemestingsprogramma’s om de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen te maximaliseren en de algehele gezondheid van planten te bevorderen. Dit is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer wordt toegepast. 

De voordelen van het gebruik van Biostimulanten

Verbeterde opname van voedingsstoffen: Biostimulanten kunnen de opname van voedingsstoffen door planten efficiënter maken, waardoor ze effectiever gebruik maken van beschikbare voedingsstoffen uit de bodem of uit kunstmest.

Verbeterde wortelontwikkeling: Sommige biostimulanten stimuleren wortelgroei en vertakking, waardoor de plant beter in staat is om een groter bodemvolume te verkennen op zoek naar voedingsstoffen en water.

Stressbestendigheid: Biostimulanten kunnen het vermogen van een plant om verschillende omgevingsstress te weerstaan, zoals droogte, zoutgehalte of extreme temperaturen, verbeteren. Dit kan vooral gunstig zijn in moeilijke groeiomstandigheden.

Verhoogde gewasopbrengst en kwaliteit: Door de opname van voedingsstoffen te optimaliseren en de gezondheid van de plant te verbeteren, kunnen biostimulanten bijdragen aan een hogere gewasopbrengst en een betere kwaliteit van de geoogste producten.

Gestimuleerde metabolische processen: Biostimulanten kunnen bepaalde metabolische processen in planten activeren of versterken, wat leidt tot een verhoogde energieproductie en een efficiënter gebruik van hulpbronnen.

Nuttige microbiële activiteit: Sommige biostimulanten bevorderen de groei en activiteit van nuttige bodemmicro-organismen, waardoor een gezonder bodemmilieu voor plantengroei wordt bevorderd.

Minder impact op het milieu: Het gebruik van biostimulanten kan bijdragen aan duurzamere en milieuvriendelijkere landbouwpraktijken door de afhankelijkheid van synthetische chemische inputs te verminderen.

Gebruikers van Gen1:11 in hun kweek zijn unaniem enthousiast over de kwaliteit van het eindproduct. Vooral de volle aroma van geur en smaak valt op onder de kritische gebruikers. Sommige medicinale kwekers die al decennia lang de producten van canna en plagron gebruiken zijn inmiddels overgestapt naar de producten van Gen1:11

biostimulants

Fotosynthese

Fotosynthese Fotosynthese is het proces waarbij groene planten, algen en sommige bacteriën lichtenergie omzetten in energie in de vorm van glucose. Dit proces vindt voornamelijk

Lees verder »

Fotosynthese

Fotosynthese Fotosynthese is het proces waarbij groene planten, algen en sommige bacteriën lichtenergie omzetten in energie in de vorm van glucose. Dit proces vindt voornamelijk

Lees verder »