Q+A over plantenvoeding

Meststoffen zijn cruciaal in de tuinbouw om de groei, gezondheid en productiviteit van planten te optimaliseren. Ze leveren essentiële voedingsstoffen die mogelijk ontbreken in de bodem en zorgen ervoor dat planten de middelen hebben die nodig zijn voor verschillende biologische processen. Stikstof (N), fosfor(P) en kalium(K), samen met micronutriënten, ondersteunen de ontwikkeling van planten, wortelvorming, bloei en vruchtvorming. Met meststoffen kunnen Creators het niveau van voedingsstoffen afstemmen op de specifieke behoeften van de plant, waardoor optimale groeiomstandigheden worden bevorderd. In gecontroleerde omgevingen zoals kassen of hydrocultuursystemen, waar natuurlijke voedingsbronnen beperkt kunnen zijn, zijn meststoffen extra belangrijk. Goed toegepaste meststoffen verhogen de opbrengst van gewassen, verbeteren de kwaliteit en dragen bij aan duurzame tuinbouwpraktijken als ze verstandig en in overeenstemming met de behoeften van de plant worden gebruikt.

Het gebruik van verschillende meststoffen tijdens de groei- en bloeifasen van planten is gebruikelijk in de land- en tuinbouw om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften aan voedingsstoffen van de planten tijdens de verschillende fasen van hun levenscyclus. In de groeifase hebben planten meestal hogere stikstofniveaus nodig om de vegetatieve groei, bladontwikkeling en algemene structuurvorming te ondersteunen. Als de planten overgaan naar de bloeifase, is er vaak een grotere behoefte aan fosfor en kalium om de ontwikkeling van bloemen en vruchten te ondersteunen. Het aanpassen van bemestingsformules aan elke fase zorgt ervoor dat planten de specifieke voedingsstoffen in de juiste verhoudingen krijgen, waardoor hun groei, opbrengst en algehele gezondheid tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia wordt geoptimaliseerd.

NPK bij meststoffen verwijst naar de drie primaire voedingsstoffen die essentieel zijn voor de groei van planten: Stikstof (N), Fosfor (P) en Kalium (K). Deze getallen staan voor het percentage van elke voedingsstof in de meststofformulering. Stikstof ondersteunt de groei en ontwikkeling van bladeren en stengels, fosfor stimuleert de vorming van wortels en bloemen, terwijl kalium de bloemrijping stimuleert en bijdraagt aan de algehele gezondheid van planten. Inzicht in NPK-verhoudingen helpt telers bij het kiezen van meststoffen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van planten in de verschillende levensfasen.

Organische en minerale meststoffen zijn hybride meststoffen die organische en minerale componenten combineren om planten evenwichtige voedingsstoffen te geven. Deze meststoffen mengen organisch materiaal, zoals compost, mest of plantenresten, met minerale voedingsstoffen zoals stikstof, fosfor en kalium. Het organische materiaal verbetert de bodemstructuur, de waterretentie en de microbiële activiteit, wat de algehele gezondheid van de bodem bevordert. Tegelijkertijd bieden de minerale componenten nauwkeurige verhoudingen van voedingsstoffen voor een optimale plantengroei. Organische minerale meststoffen dragen bij aan duurzame landbouw door de voordelen van zowel organische als synthetische inputs te benutten, de vruchtbaarheid van de bodem te bevorderen en de impact op het milieu te minimaliseren. Ze zijn veelzijdig, geschikt voor diverse teeltsystemen en bevorderen duurzaam nutriëntenbeheer.

Het gebruik van organische extracten in meststoffen wordt om verschillende redenen gewaardeerd. Organische extracten, afkomstig van natuurlijke bronnen zoals planten of wieren, dragen bij aan duurzame en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Ze verbeteren de bodemstructuur, waterretentie en microbiële activiteit, wat de algehele gezondheid van de bodem en plant bevordert. Daarnaast bevatten organische extracten vaak bestanddelen die de plant beter bestand maken tegen ziekten en stress.  Daarnaast bevatten ze vaak natuurlijke planthormonen die in Synthetische vorm verboden zijn om te gebruiken. Deze hormonen bevorderen diverse processen. Het eind product zal door gebruik te maken van deze Bio-stimulanten van betere kwaliteit zijn.

Het niveau van de elektrische geleidbaarheid (EC) wordt vermeld als richtlijn voor het juiste beheer van plantenvoedingsstoffen. EC vertegenwoordigt de concentratie van opgeloste zouten en ionen in een voedingsoplossing en geeft inzicht in het totale gehalte aan voedingsstoffen. Door streefwaarden voor EC op te nemen in groeischema’s, kunnen Creators de optimale omstandigheden voor plantengroei handhaven. Afwijkingen van de aanbevolen EC-niveaus kunnen duiden op een tekort of teveel aan voedingsstoffen. Creators kunnen hun bemesting hierop aanpassen. Het monitoren van EC-niveaus zorgt voor een nauwkeurige levering van voedingsstoffen, wat gezondere en productievere gewassen bevordert. Het gebruik van een gekalibreerde EC-meter is een vereiste.

pH-waarden zijn essentieel in voedingsschema’s voor planten omdat ze een grote invloed hebben op de beschikbaarheid van voedingsstoffen in het groeimedium. De pH-schaal meet de zuurgraad of alkaliteit van een oplossing en beïnvloedt de oplosbaarheid en opname van voedingsstoffen door plantenwortels. Verschillende voedingsstoffen zijn optimaal beschikbaar binnen specifieke pH-bereiken. Afwijkingen buiten dit bereik kunnen leiden tot tekorten aan voedingsstoffen of toxiciteit, wat van invloed is op de gezondheid en groei van planten. Voedingsschema’s geven aanbevolen pH-niveaus om de opname van voedingsstoffen te optimaliseren, zodat telers de juiste balans voor hun gewassen kunnen bereiken. Het bewaken en aanpassen van de pH-waarde op basis van deze grafieken draagt bij aan een beter gebruik van voedingsstoffen, een betere ontwikkeling van planten en algeheel gewassucces in de land- en tuinbouw. Het gebruik van een gekalibreerde pH-meter is een vereiste.

Bij het gebruik van PK 13/14 voedingsstoffen is het belangrijk om de toepassing en beperkingen ervan te begrijpen. PK 13/14 is een meststofsamenstelling met een hoge concentratie fosfor (P) en kalium (K), ontworpen om de bloei- en vruchtstadia van planten te ondersteunen. Hoewel fosfor en kalium inderdaad cruciaal zijn tijdens deze fases, kan de hype rond PK 13/14 voortkomen uit marketing of misvattingen. Het is essentieel voor telers om bemesting te benaderen vanuit een gebalanceerd perspectief, waarbij het volledige voedingsprofiel dat nodig is voor de groei van de plant in ogenschouw wordt genomen. Te veel nadruk leggen op specifieke voedingsstoffen zonder aandacht te besteden aan de algemene voedingsbehoeften van de plant kan leiden tot onevenwichtigheden en potentiële problemen. Effectief kweken houdt in dat je de specifieke behoeften van de plant in verschillende groeistadia begrijpt en meststoffen gebruikt die een goed afgerond voedingsstoffenaanbod bieden. Telers moeten hun beslissingen baseren op een uitgebreid begrip van plantenvoeding in plaats van alleen te vertrouwen op specifieke formuleringen of marketingtrends.

Schudden van meststoffen voor gebruik zorgt voor een gelijkmatige verdeling van voedingsstoffen en voorkomt dat zwaardere deeltjes zich op de bodem van de fles nestelen. Deze gelijkmatige verspreiding zorgt ervoor dat planten een evenwichtige toevoer van essentiële elementen krijgen, wat een gezonde groei bevordert. Niet schudden kan resulteren in een inconsistente levering van voedingsstoffen, wat kan leiden tot een ongelijkmatige ontwikkeling van de plant en mogelijke tekorten aan voedingsstoffen. Daarom is het schudden van meststoffen vóór toediening cruciaal voor het maximaliseren van hun effectiviteit en het optimaliseren van de gezondheid van planten.

JA! Gen1:11 Rise Up is niet alleen compatibel is met ons merk, maar kan ook naadloos worden geïntegreerd met andere toonaangevende merken meststoffen. Ons veelzijdige product biedt een effectief alternatief voor traditionele wortelstimulatoren. Door Gen1:11 te integreren, profiteer je nu van het volledige spectrum aan biostimulanten in onze Gen1:11 Rise Up-formule, waardoor de groei en vitaliteit van uw planten wordt geoptimaliseerd.

Start de toepassing van Gen1:11 Early Flower volgens het groeischema. Deze is dusdanig samengesteld dat dit voor de meeste kweeksituaties goed is afgestemd. Het beste is als je net voor de eerst bloei zich laat zien al gestart bent met Gen1:11 Early Flower voeding.  Wacht niet langer met beginnen zodra de eerste tekenen van knopvorming zichtbaar worden op je bloeiende planten. Ook als dit eerder is dan aangegeven op het groeischema. Door Gen1:11 op dit kritieke moment te starten, optimaliseer je de reactie van de plant op de bloeifase en ontsluit u het volledige potentieel van onze biostimulanten. Deze strategische vroege toepassing zorgt voor een uitbundige knopontwikkeling, verbeterde bloei en draagt uiteindelijk bij aan de algehele gezondheid en vitaliteit van je bloeiende planten.

Q+A over substraten en de diverse kweekmedia

Een substraat voor het kweken van planten is in wezen het medium waarin planten hun wortels laten groeien. Het is het materiaal dat fysieke ondersteuning, water, voedingsstoffen en zuurstof biedt aan de plantenwortels. Substraten kunnen sterk variëren, afhankelijk van het soort planten dat gekweekt wordt, de kweekomstandigheden en de specifieke vereisten van de planten. Veel voorkomende substraten zijn aarde, veenmos, kokos, perliet, vermiculiet, zand, grind, steenwol en verschillende bodemloze mixen. Elk substraat heeft zijn eigen kenmerken en voordelen, en de keuze hangt vaak af van factoren zoals waterretentie, drainage, pH-waarde en voedingsstoffengehalte.

Als beginnende kweker is het kiezen van het juiste substraat cruciaal voor een succesvolle kweek. Veel beginners kiezen voor een kant-en-klare lichte mix verrijkt met perliet voor een betere drainage. Deze substraten bevatten meestal de een kleine hoeveelheid voedingsstoffen voor de vroege stadia van de plantengroei. Voor de iets gevorderde Creator is kokos populair, vanwege de uitstekende waterretentie en beluchtingseigenschappen. Het biedt een hydroponische omgeving. Deze bevat geen voedingsstoffen. Een mix van Aarde met cocos onderin (ca.1/3) de pot is een goed alternatief.

Zwaar voorbemeste substraten hebben ondanks hun gemak bepaalde nadelen. Hier volgen enkele mogelijke nadelen van voorbemeste substraten:
Beperkte controle over voedingsstoffenniveaus: Voorbemeste substraten worden meestal geleverd met een vooraf bepaalde samenstelling van voedingsstoffen. Dit gebrek aan flexibiliteit kan een nadeel zijn als de specifieke behoeften van de planten die je kweekt verschillen van wat het substraat biedt.
Risico op overbemesting: Het vaste gehalte aan voedingsstoffen in voorbemeste substraten kan leiden tot overbemesting als er niet goed mee wordt omgegaan. Overbemesting kan schadelijk zijn voor planten, de gezondheid van de bodem negatief beïnvloeden.
Niet aanpasbaar: Voorbemeste substraten voldoen mogelijk niet aan de specifieke behoeften van bepaalde gewassen of gespecialiseerde kweekomstandigheden. Als je unieke vereisten hebt, zoals specifieke verhoudingen micronutriënten, is het gebruik van een voorbemest substraat geen goed optie.
Uitdagingen bij opslag: Voorbemeste substraten kunnen een beperkte houdbaarheid hebben. Voedingsstoffen in het substraat kunnen na verloop van tijd afbreken, vooral als het product niet goed wordt bewaard. Dit kan leiden tot een verlies aan effectiviteit en het kan nodig zijn om regelmatig bij te vullen.
Compatibiliteitsproblemen: Sommige voorbemeste substraten zijn mogelijk niet geschikt voor gebruik met bepaalde hydroponische of aquaponische systemen. 

Als je kiest voor voorbemeste subtraten kies dan voor en licht bemeste in plaats van een zwaar bemeste variant. Het is essentieel om de specifieke behoeften van je planten en de mogelijke nadelen zorgvuldig te overwegen voordat je een substraat kiest voor je tuin- of kweekactiviteiten.

Het kweken  in aarde biedt een natuurlijke en traditionele aanpak. Grond biedt een stabiel medium voor plantenwortels en ondersteunt essentieel microbieel leven. Deze methode vereenvoudigt het kweken en maakt het toegankelijk voor beginners. Kwalitatief goede grond met de juiste drainage en voedingsstoffen is de sleutel tot optimale groei. Het zorgt voor een meer vergevingsgezinde omgeving en resulteert vaak in smaakvolle en aromatische oogsten.

Coco is afkomstig van kokosvezel en is een uitstekend groeimedium dat optimale beluchting en waterretentie biedt voor cannabisteelt. De natuurlijke eigenschappen maken het een populaire keuze onder gevorderde kwekers vanwege een robuuste ontwikkeling van de plant. Het is inert, dus er moeten altijd voedingsstoffen worden toegevoegd. De pH-waarde moet mogelijk worden aangepast. En een minder goed gebufferde cocos zal calcium uit voedingsstoffen vasthouden tot de vezels volledig gebufferd zijn. Dit kan leiden tot een calcium tekort in de plant. 

Het kweken  op Rockwool biedt een steriel en inert medium dat een goede wortelontwikkeling en optimale voedingsopname bevordert. Dit lichtgewicht en vezelige substraat biedt uitstekende beluchting en waterretentie. De neutraliteit zorgt voor een nauwkeurige controle over de voedingsstoffenniveaus. Rockwool is een populaire keuze onder kwekers en zorgt voor een schone en efficiënte omgeving voor een gezonde plantengroei.

Deep Water Culture (DWC) biedt een hydroponisch leefomgeving voor je kweek. In DWC worden planten in voedingsrijk water gehangen, waardoor hun wortels direct zuurstof en essentiële voedingsstoffen kunnen opnemen. Deze methode bevordert snelle groei en hoge opbrengsten. De voortdurende onderdompeling zorgt voor een goed zuurstofrijke omgeving, waardoor de stofwisselingsprocessen van de plant worden geoptimaliseerd. DWC onderscheidt zich door zijn efficiëntie en wordt geprefereerd door gevorderde kwekers die op zoek zijn naar een effectief hydrocultuursysteem voor het kweken van levendige en gezonde gewassen.

Kweken met Nutrient Film Technique (NFT) biedt een gestroomlijnde hydrocultuuroplossing om planten te kweken. In NFT-systemen stroomt er constant een dun laagje voedingsrijk water over de wortels van de plant, waardoor een optimale opname van voedingsstoffen wordt bevorderd. Deze methode maximaliseert de efficiëntie van voedingsstoffen, versnelt de groei van de plant en is bijzonder geschikt voor kwekers met beperkte ruimte. Het continue voedingsstoftoevoersysteem van NFT zorgt voor een consistente en efficiënte toevoer, wat bijdraagt aan gezondere planten en mogelijk hogere opbrengsten.

Kweken met eb en vloed  is een efficiënte methode van kweken. Bij dit systeem worden planten in een bak of container geplaatst die gevuld is met een kweekmedium. Regelmatig wordt de bak overspoeld met water dat rijk is aan voedingsstoffen, waardoor de planten van essentiële voedingsstoffen worden voorzien. De overstroming wordt gevolgd door een draincyclus, waardoor een optimale beluchting wordt gegarandeerd en oververzadiging wordt voorkomen. Eb en vloed systemen vormen een balans tussen de voordelen van hydrocultuur en de eenvoud van grondteelt, waardoor ze een populaire keuze zijn voor professionele kwekers.

Telen met aeroponics brengt een revolutie teweeg in de plantengroei door de wortels in een voedingsrijke mist te laten zweven. Deze methode bevordert een snelle opname van voedingsstoffen en zuurstof, waardoor een robuuste groei en grotere opbrengsten worden gestimuleerd. Aeroponics maakt traditionele kweekmedia overbodig, vermindert het risico op ziektes en bevordert een schoner, efficiënter kweekproces. Met nauwkeurige controle over voedingsstoffen en optimale beluchting stellen aeroponische systemen kwekers in staat om de omgevingsomstandigheden nauwkeurig af te stellen, waardoor een ideale omgeving wordt gecreëerd waarin planten kunnen floreren. Als gevorderde kweker verhoog je je kweekervaring met de innovatieve voordelen van aeroponics.