Quanto è importante l'umidità relativa.

Water is van levensbelang voor iedere vorm van leven. Het beïnvloed het welzijn van mens, dier en plant. De effecten van te veel of te weinig vocht kunnen desastreuse gevolgen hebben. Het zijn vooral planten die erg gevoelig zijn voor een juiste waterhuishouding. Een afwijking in de optimale waterhuishouding zal bij planten eerder leiden tot negatieve gevolgen dan dat dat bij mens of dier het geval zou zijn. Schade aan het wortelgestel en plant, veroorzaakt door te weinig of juist te veel vocht, zal in de meeste gevallen onherstelbaar zijn.

Een veel voorkomende fout is je planten te veel water geven. De grond raakt verzadigd en slaat dicht en er ontstaat een zuurstofgebrek in het substraat. De plant verliest vitaliteit en levenskracht. Bladeren vergelen en de groei neemt zichtbaar af. De plant en de wortels kunnen gaan rotten en uiteindelijk helemaal afsterven.

Relatieve luchtvochtigheid

Naast het voedingswater is er de Relatieve Luchtvochtigheid (RV). Deze is minstens zo belangrijk voor het welzijn van je groene creatie. Vooral bij binnenteelt is van belang om een optimale omgevingsklimaat te creëren.  Om dit te kunnen bereiken moet je het begrip relatieve luchtvochtigheid (RV) goed begrijpen. Een verkeerde relatieve luchtvochtigheid (RV) kan leiden tot diverse problemen.

Optimale relatieve luchtvochtigheid

Wat de optimale relatieve luchtvochtigheid (RV) is afhankelijk van de plant specifieke behoefte en de fase waarin de plant zich bevindt. Stekken en zaailingen hebben behoeften aan een veel hogere relatieve luchtvochtigheid (RV) dan planten die in de bloei staan. Een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) bij stekken en zaailingen zorgen ervoor dat deze alle energie kunnen steken in het ontwikkelen van een sterk wortelgestel. Terwijl een hoge relatieve luchtvochtigheid (RV) bij bloeiende planten kan leiden tot rot in de bloemen. 

Hygrometer

Dampdrukdeficiet

De relatieve luchtvochtigheid (RV) van de omgevingslucht is bepalend voor het Dampdrukdeficiet  (VPD – een afkorting van de Engelse term ‘Vapor pressure deficit’). Het Dampdrukdeficiet (VPD)  is het verschil tussen de dampdruk binnenin het blad vergeleken met de dampdruk van de omgevingslucht. Dit verschil bepaald het waterverlies van de plant. Er zal waterdamp via de stomaten (poriën in de onderkant van de bladeren) ontsnappen als de dampruk in de plant hoger is dan die van de omgevingslucht

Op basis van de Dampdrukdeficiet  (VPD) passen planten de openingen van de huidmondjes aan. Bij een te hoge omgevingsdruk zullen de sapstromen door de plant vertragen. Ook al staan de stomaten volledig open. Hierdoor zullen er tekorten aan niet mobiele voedingselement als eerste ontstaan. Zoals Calcium (Ca) bijvoorbeeld. Een Calcium(Ca) tekort kan dus ontstaan door een te hoge relatieve luchtvochtigheid (RV). Bij een lage relatieve luchtvochtigheid (RV) is de dampdruk van de omgeving lager en zal de plant gaan transpireren. De plant sluit nu de stomaten om waterverlies en verwelking te minimaliseren. Met als gevolg dat fotosynthese afneemt waardoor de groei van het gewas wordt geremd.

Luchtvoctigheid in relatie met temperatuur

humidity indoor grow
Hygrometer hygro en temperatuurmeter

De niveaus van relatieve luchtvochtigheid (RV) is nauw verbonden met de aanwezige temperatuur. Warme lucht kan meer vocht bevatten. Zodra de temperatuur stijgt neemt de relatieve luchtvochtigheid af. De lucht wordt droger. Als de lucht afneemt gebeurt het tegenovergestelde en wordt de lucht natter. De niveaus kun je aflezen op een hygrometer. Dit instrument zou bij iedere binnenteelt gebruikt moeten worden. De hygrometer gebruik je in combinatie met een thermometer. De relatieve luchtvochtigheid (RV) wordt namelijk onder andere beïnvloedt door temperatuur.

Als de temperatuur toeneemt, wordt de lucht droger (RV afneemt).
Als de temperatuur afneemt, wordt de lucht natter (RV toeneemt).

Hieronder vind je een globaal overzicht van relatieve luchtvochtigheid.

Umidità relativa (RH) 0% Non c'è umidità nell'aria. Anche i cactus avranno problemi a sopravvivere.

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 10% – 20%  Cactussen en vetplanten kunnen overleven. De meeste andere planten zullen in deze droge lucht schade oplopen en het uiteindelijk afsterven.

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 20% – 30%  Dit is de vochtigheidsgehalte van een gemiddeld woonhuis. Sommige planten kunnen hierin overleven, waaronder cactussen en vetplanten.

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 40% – 50% Dit is ideaal voor de planten die in de bloeifase zitten. 

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 50% – 60% Dit is ideaal tijdens de vegetatief stadium van planten.

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 60% – 80%  Dit kan worden gebruikt voor het opkweken van jonge planten en stekken en voor het kweken van bijvoorbeeld tropische planten.

Relatieve Luchtvochtigheid (RV) 90% – 100% Dit is ideaal voor het ontkieming van zaden en de groei van sommige zaailingen en stekken.

biostimulants

Fotosintesi

Fotosintesi La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante verdi, le alghe e alcuni batteri convertono l'energia luminosa in energia sotto forma di glucosio. Questo processo avviene principalmente

Lees verder »

Fotosintesi

Fotosintesi La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante verdi, le alghe e alcuni batteri convertono l'energia luminosa in energia sotto forma di glucosio. Questo processo avviene principalmente

Lees verder »