Triacontanol uit organische extracties in meststoffen

Wetenschappelijk bewezen werking van de biostimulant 'triacontanol'

In de steeds veranderende wereld van de plantbemesting is het een constante uitdaging om de opbrengst en kwaliteit van gewassen te maximaliseren en tegelijkertijd de impact op het milieu te minimaliseren. kwekers en onderzoekers zijn voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om de groei, kwaliteit en productiviteit van planten te verbeteren. Eén zo’n doorbraak ligt in het gebruik van triacontanol, een natuurlijke groeibevorderaar afkomstig van alfalfa, die opmerkelijke voordelen heeft laten zien wanneer het wordt geïntegreerd met meststoffen. In dit artikel duiken we in de kennis achter triacontanol en de synergetische effecten ervan met meststoffen, waarbij we inzichten uit wetenschappelijke rapporten gebruiken om de potentiële voordelen bij gebruik in meststoffen te illustreren.

Biostimulanten zijn de nieuwste toepassingen in het verbeteren van meststoffen. Dankzij de nieuwste Europese wetgeving is het mogelijk om ze toe te voegen aan meststoffen. De claims die gemaakt mogen worden zijn echter nog beperkt.

Wat is Triacontanol (TRIA)?

Triacontanol is een vetalcohol die voorkomt in verschillende plantaardige gewassen, waaronder alfalfa. Het is in de belangstelling gekomen door zijn unieke vermogen om de groei en ontwikkeling van planten te stimuleren. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat triacontanol de fotosynthese, de opname van voedingsstoffen en de algehele groeikracht van planten kan verbeteren, wat leidt tot een hogere opbrengst.

Triacontanol stimuleert de fotosynthese.

Fotosynthese is het fundamentele proces waarmee planten lichtenergie omzetten in chemische energie, waardoor ze uiteindelijk groeien. Van triacontanol is bekend dat het de efficiëntie van de fotosynthese verbetert door het chlorofylgehalte in planten te verhogen. Wetenschappelijke studies, zoals die uitgevoerd door Liu et al. (2015) [1], hebben de positieve invloed van triacontanol op de chlorofylsynthese aangetoond, wat resulteert in verbeterde fotosynthetische snelheden en een verhoogde productie van biomassa.

Verbeterd de opname van voedingsstoffen

De efficiëntie van de opname van voedingsstoffen is cruciaal voor de gezondheid en productiviteit van planten. Triacontanol blijkt de opname van voedingsstoffen door planten te verbeteren, met name in het geval van essentiële elementen zoals stikstof, fosfor en kalium. Onderzoek door Zhang et al. (2018) [2] benadrukt de rol van triacontanol in het bevorderen van de expressie van genen die gerelateerd zijn aan nutriënttransporters, wat leidt tot een verhoogde opname en benutting van voedingsstoffen door planten.

Versterkte weerbaarheid en stressbestendiger door triacontanol

Naast het bevorderen van de groei, is gemeld dat triacontanol het vermogen van een plant om verschillende milieustresses te weerstaan, zoals droogte, zoutgehalte en temperatuurextremen, verbetert. Wetenschappelijke rapporten, zoals het werk van Li et al. (2017) [4], suggereren dat triacontanol de expressie van stressgerelateerde genen induceert, waardoor de plant beter bestand is tegen ongunstige omstandigheden. Dit aspect van stresstolerantie wordt bijzonder relevant in de context van klimaatverandering en de toenemende onvoorspelbaarheid van weerpatronen.

Synergetische effecten van TRIA met meststoffen

Hoewel triacontanol op zichzelf opmerkelijke effecten heeft, heeft de combinatie met meststoffen nog veelbelovender resultaten laten zien. Wanneer triacontanol samen met traditionele meststoffen wordt gebruikt, werkt het als een katalysator die het effect van voedingssupplementen versterkt. Studies uitgevoerd door Wang et al. (2020) [3] toonden aan dat de gecombineerde toepassing van triacontanol en kunstmest resulteerde in significant hogere gewasopbrengsten in vergelijking met het gebruik van kunstmest alleen. Deze synergie wordt toegeschreven aan het vermogen van triacontanol om de opname van voedingsstoffen efficiënter te maken, waardoor planten optimaal gebruik maken van de toegevoegde meststoffen.

Gen1:11 gebruikt triacontanol in diverse producten

De integratie van triacontanol uit alfalfa met meststoffen is een verrijking van bestaande meststoffen. Het verbetert de plantengroei, fotosynthese en de opname van voedingsstoffen en werkt samen met meststoffen voor een hogere opbrengst van hogere kwaliteit. Daarom hebben wij bij Gen1:11  deze bijzondere extractie uit Alfalfa aan enkele van onze producten toegevoegd. Dit zijn: Gen1:11 Early Flower, Gen1:11 Bloom Big en de Gen1:11 Foliar Bliss. Triacontanol kan eigenlijk gedurende iedere fase van groei en bloei ingezet worden. Bij Gen1:11 hebben we er voor gekozen om het in te zetten tijdens de vroege bloei en tijdens het afrijpen van de bloemen. Hierdoor krijg je een een rijkere bloei met grotere bloemen en smaakvollere vruchten

Inmiddels vele onderzoeken naar de werking van Triacontanol

Veel onderzoekers hebben de positieve rol van TRIA inmiddels gerapporteerd in het verbeteren van groei, opbrengst, fotosynthese, stikstoffixatie, enzymactiviteiten, vrije aminozuren, reducerende suikers en oplosbaar eiwit van planten. Hieronder slechts een greep de vele onderzoeken.

Ries , S . 1991 . Triacontanol and its second messenger 9-β-L(+)-adenosine as plant growth substances . Plant Physiol , 95 : 986 – 989 .
Nagoshi , T and Kawashima , S . 1996 . Effect of foliar application of triacontanol on growth and yield of rice plants. IV. Effect of triacontanol on the ripeneing of rice plants under shading and low temperature conditions . Japan J Crop Sci , 65 : 437 – 444 .
Borowski , E , Blamowski , ZK and Michalek , W . 2000 . Effects of tomatex/triacontanol on chlorophyll fluorescence and tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) yields . Acta Physiol Plant , 22 : 271 – 274 .
Naeem M, Khan MMA, Moinuddin , Siddiqui MH. 2009 . Triacontanol stimulates nitrogen-fixation, enzyme activities, photosynthesis, crop productivity and quality of hyacinth bean (Lablab purpureus L.) . Sci Hort 121 : 389 – 396 .
Idrees , M , Khan , MMA , Aftab , T and Naeem , M . 2010 . Synergistic effects of gibberellic acid and triacontanol on growth, physiology, enzyme activities and essential oil content of Coriandrum sativum L . The Asian Australasian J Plant Sci Biotechnol , 4 : 24 – 29 .

References:

 

[1] Liu, W., Fu, Y., Hu, G., Si, H., Zhu, L., & Wu, L. (2015). Triacontanol enhances growth of rice (Oryza sativa L.) by improving photosynthesis and chlorophyll synthesis. Crop Journal, 3(4), 316-324.
[2] Zhang, J., Li, B., Yang, Y., Liu, J., Chen, X., & Lu, Y. (2018). Triacontanol regulates nitrogen metabolism and increases tolerance to ammonium stress in rice. Scientific Reports, 8(1), 1-12.
[3] Wang, H., Li, Y., Qin, Y., & Shi, Y. (2020). Effects of triacontanol on rice yield and nitrogen-use efficiency under different nitrogen regimes. Frontiers in Plant Science, 11, 187.
[4] Li, L., Liu, J., Wang, Y., Zhang, X., & Zhang, H. (2017). Exogenous triacontanol affects the antioxidant defense system and ion balance in Medicago sativa L. under saline-alkaline stress. Frontiers in Plant Science, 8, 788.

biostimulants

Fotosynthese

Fotosynthese Fotosynthese is het proces waarbij groene planten, algen en sommige bacteriën lichtenergie omzetten in energie in de vorm van glucose. Dit proces vindt voornamelijk

Lees verder »

Fotosynthese

Fotosynthese Fotosynthese is het proces waarbij groene planten, algen en sommige bacteriën lichtenergie omzetten in energie in de vorm van glucose. Dit proces vindt voornamelijk

Lees verder »