Het ontwikkelen van een plantenvoedingslijn

De kennis van vandaag kan morgen achterhaald zijn. Nieuwe vindingen, inzichten en toepassingen maken altijd ruimte voor verbeteringen. Verbeteringen in het gebruik van de producten, verbeteringen voor meer opbrengsten of de verbeteringen van een kwalitatief beter product. De wetenschap is oneindig. En daarom zullen wij altijd blijven door ontwikkelen. Opzoek naar nieuwe inzichten, oplossingen, minieme verbeteringen. Alles wat volgens ons een voorruitgang is. Want stil zitten is voor ons geen optie.

De essentie van plantenvoeding

Voeding voor planten is essentieel om alle metabole-processen in de plant aan te gaan en te kunnen voltooien. Zonder de juiste uitgebalanceerde voeding zullen deze processen tot stilstand komen. Met als gevolg een onvolgroeide en/of ongezonde plant. Of in het ergste geval kan de plant zelfs afsterven. Alleen als alle essentiële voedingsstoffen in de juiste hoeveelheid worden toegediend zal een plant optimaal kunnen floreren.

Een verkeerde verhouding van voedingselementen kan schade aan de plant tot gevolg hebben. Dit kan zelfs leiden tot onherstelbare schade. Boron is bijvoorbeeld een element die de plant in een geringe hoeveelheid nodig heeft. Het heeft een belangrijk aandeel in diverse functies. Stabiliteit en formatie van de celwand is er een van. Maar het is ook een onderdeel van elementen die van belang zijn bij het transport van energie in de plant. Boron is dus essentieel in kleine hoeveelheden. Maar een overdosis aan Boron kan de plant doen afsterven.

Voedingsstoffen reageren op elkaar

Voedingsstoffen reageren op elkaar en leidt tot een verandering van de beschikbaarheid van deze voedingsstof voor de plant. Er zijn talloze interacties tussen de diverse elementen mogelijk. Hieronder vindt je een vereenvoudigde versie van de Mulder Chart. Hierin worden diverse interacties weergegeven.

Antagonisme. Een verhoogde toevoeging van een bepaalde voedingsstof kan invloed hebben op de opneembaarheid van andere voedingsstoffen door de plant. Dit element wordt dan minder beschikbaar.
Een verhoogde (N) Stikstofgehalte kan de beschikbaarheid van (K) Kalium, (Cu) Koper en (B)Boor verminderen.
Een verhoogde (P) Fosfaatgehalte kan de beschikbaarheid van (Ca) Calcium, (K) Kalium, (Fe) IJzer, (Cu) Koper en (Zn) Zink beïnvloeden.
Een verhoogde (K) Kaliumgehalte kan de beschikbaarheid beïnvloeden van de opname van (Mg) Magnesium.
Een verhoogd (Ca) Calciumgehalte kan de beschikbaarheid beïnvloeden van (P) Potassium, (Fe) iron, (Mg) Magnesium, (B) Boron, (Zn) Zink and (P) Phosphorus.

Stimulatie: Dit gebeurt wanneer het hoge niveau van een bepaalde voedingsstof de vraag van de plant naar een andere voedingsstof verhoogt. Bijvoorbeeld, een verhoogde (N) stikstofgehalte creëert een vraag naar meer (Mg) magnesium. Een verhoogde (K) Kaliumgehalte verhoogd de vraag naar (Fe) IJzer. Een verhoogde (Mo) Molybdenumgehalte verhoogd de vraag naar (Cu) Koper en (N) Stikstof.

Mulders Chart antagonisten en stimulanten
Mulders Chart antagonisten en stimulanten
Mulders Chart antagonisten en stimulanten

Antagonisme

Door toedoen van een voedingsstof wordt de beschikbaarheid ven een ander voedingsstof verminderd.

Stimulatie

Een hoog niveau van een bepaalde voedingsstof verhoogt de vraag naar een andere voedingsstof.

In de jaren 30 van de vorige eeuw ontwikkelde Hoagland een oplossing die de Hoagland-solution is gaan heten. Deze oplossing vormt  nu nog de basis van de hedendaagse plantenvoeding.  Deze voedingsoplossing levert alle essentiële voedingsstoffen die planten nodig hebben. Met deze basis zijn er vele voedingsproducten ontwikkeld. Sommige zijn plant-specifiek doorontwikkeld voor die ene speciale groep planten. Andere weer voor een meer algemenere groep planten. Zo zijn er producten ontwikkeld voor groene planten, bloeiende planten, cacteeën, vetplanten, bladgroentes etc..

Essentiële voedingselementen

Volgens de wetenschap onderscheiden we 16 essentiële voedingsstoffen. De voedingsstoffen zijn gegroepeerd naar gelang de relatieve hoeveelheid die een plant er van nodig heeft. Primaire voedingsstoffen heeft de plant het meest nodig. Secundaire elementen minder en micro- of spoorelement het minst. Maar dit doet geen afbreuk aan het belang die de plant hecht aan de elementen. Iedere element is van belang.

De voedingselementen in plantenvoeding

De primaire voedingsstoffen worden ook wel macronutriënten genoemd. Deze macronutriënten worden deels ‘gratis’ verkregen en komen deels uit plantenvoeding. Koolstof, waterstof en zuurstof komen uit ‘de natuur’. Ook een deel Stikstof (N) komt uit ‘de natuur’ maar het overgrote deel zal uit plantenvoeding gehaald moeten worden. Dit geld ook voor Fosfor (P) en Kalium (K).

De secundaire macronutriënten zijn Calcium (Ca), Magnesium (Mg) en Zwavel (S). De plant heeft hier minder van nodig dan van de primaire macronutriënten. Maar wel meer dan de micronutriënten.

De micronutriënten, ook wel sporenelementen genoemd heeft de plant slechts in geringe hoeveelheden nodig. De hoeveelheden die een plant van deze elementen nodig heeft is veelal plant specifiek. De micronutriënten zijn ijzer, koper, borium, zink, mangaan, molybdeen, chloor, kobalt, nikkel, silicium, natrium en vanadium. Niet alle elementen zijn even essentieel voor iedere plant.

De basis van een goede plantenvoeding

De balans van alle elementen maakt het onderscheid tussen een kwalitatief goede en minder goede plantenvoeding. Heeft een product de balans van de primaire en/of secundaire elementen niet op orde dan kunnen ze beter terug gaan naar ‘de tekentafel’ om het product opnieuw te ontwikkelen. Of iets anders gaan doen 🙂

Gen1:11 plantenvoeding

De Gen1:11 producten zijn uitvoering getest. Zowel in de praktijk als op laboratorium niveau. Een gedegen onderzoek en langdurige kennis ligt ten grondslag aan de ontwikkeling van de producten. Naast alle bekende elementen heeft Gen1:11 zich gespecialiseerd in het toevoegen van organische extracten. Organische extracten kunnen de voeding verreiken met organische elementen die in synthetische vorm verboden zijn om toe te dienen. Hierbij kun je denken aan salicylzuur of planthormonen als auxines en gibberellines. De Gen1:11 Organo-Minerale voedingslijn zit vol met organische extracten. Een weldaad voor je plant. Je plant zal weerbaarder zijn tegen stressfactoren. Hierdoor is hij gezonder en zal een hogere kwaliteit en productie voortbrengen. 

Il miglior fertilizzante per piante da fiore. Organo-minerale
biostimulants

Fotosintesi

Fotosintesi La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante verdi, le alghe e alcuni batteri convertono l'energia luminosa in energia sotto forma di glucosio. Questo processo avviene principalmente

Lees verder »

Fotosintesi

Fotosintesi La fotosintesi è il processo attraverso il quale le piante verdi, le alghe e alcuni batteri convertono l'energia luminosa in energia sotto forma di glucosio. Questo processo avviene principalmente

Lees verder »